Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN    REALIZACJI    ZAMÓWIEŃ
na książki importowane
 
 
 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014
 
 
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy Germanista.eu, działający pod adresem www.germanista.eu, prowadzony jest przez Kompania Net Book, z siedzibą przy ul. Olszynowa 5, (62-070) Zakrzewo, NIP 521-192-54-01, REGON 140895860.

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: germanista@germanista.eu ; telefonicznie: 695-596-066; pisemnie na adres: ul. Olszynowa 5, (62-070) Zakrzewo.

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez spółkę Kompania Net Book sklep internetowy działający pod adresem: www.germanista.eu, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za poczty elektronicznej e-mail;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1.  
  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.germanista.eu.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.germanista.eu, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów  ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane osobno na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.
  4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
   1. wyboru zamawianych towarów ,
   2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
   3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
  5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.
  6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
  7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
   1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
   2. anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność.

 1.  
  1. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
  2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Zmiany w zamówieniach.
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.
  2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez pocztę elektroniczną e-mail.
 3. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   1. podawane są w złotych polskich,
   2. zawierają podatek VAT,
   3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
   4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Czas realizacji zamówienia.
  1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  2. Na terytorium  Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  3. Na terytorium poza granicami Polski zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską. 
  4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
 5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   1. płatność przy odbiorze -  realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia. Płatność przy odbiorze może być realizowana na zamówienia opiewające na wartość do 400,- zł. Zamówienia, których wartość przekracza 400- zł realizowane są wyłącznie po uiszczeniu przedpłaty za pomocą przelewu bankowego.
   2. przelew bankowy, przelew elektroniczny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
 6. Reklamacje.
  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu poczty elektronicznej e-mail. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
   W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:  Kompania Net Book
   ul. Olszynowa 5
   62-070 Zakrzewo.
   Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
  3. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Prawo odstąpienia od umowy.
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje na wszystkie towary zamówione w sklepie, które w momencie składania zamówienia były dostępne od ręki w magazynie. 
  2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient wysyła na adres: Kompania Net Bookul. Olszynowa 5
   62-070 Zakrzewo.
  3. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: germanista@germanista.eu
   dokonując jednocześnie zwrotu towaru do Sklepu.
  4. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  5. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku
   1. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   2. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. towarów sprowadzonych z zagranicy na indywidualne zamówienie klienta.
  6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania. 
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 
 1. Zwrot należności Klientom.
  1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
  2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w pkt VII ust.1 w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 1. Dane osobowe.
  1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Germanista.eu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
  4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 2. Postanowienia końcowe.
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Kompania Net Book
   ul. Olszynowa 5
   62-070 Zakrzewo.
  2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Germanista.eu. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
   1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
   2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.germanista.eu
   3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.germanista.eu
  4. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 
 
 
Regulamin obowiązujący przed 25.12.2014


Właścicielem serwisu www.germanista.eu jest firma

Kompania Net Book, ul. Szczepankowo 114, 61-306 Poznań

Regon: 140895860

NIP: 521-192-54-01

 

Składając zamówienie w księgarni internetowej Germanista.eu klient wyraża automatycznie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres, telefon i adres elektroniczny e-mail) w celu zrealizowania niniejszego zamówienia.1. Składanie zamówień
Germanista.eu przyjmuje zamówienia:
- na stronie www.germanista.eu
- faksem: 61 666 10 69
- pocztą e-mail: germanista@germanista.eu
- listownie: ul. Szczepankowo 114, 61-306 Poznań

2. Zamówienia na tytuły niewymienione na stronie księgarni Germanista.eu


Germanista.eu przyjmuje zamówienia także na tytuły niewymienione na stronie www.germanista.eu
W przypadku zainteresowania tytułem spoza oferty prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo od nas wycenę publikacji w złotówkach, koszt dostawy oraz przewidywany termin dostawy.
W przypadku tytułów o wyczerpanych nakładach istnieje możliwość sprowadzenia książek z antykwariatów.

3. Ceny
Ceny podane na stronie www.germanista.eu zawierają podatek VAT i są podane w złotych polskich.
Mogą one ulec zmianie jedynie w przypadku istotnych wahań kursu EURO.

4. Terminy realizacji
Zwyczajowy termin realizacji zamówienia na książki polskie wynosi 3 – 7 dni roboczych zaś na książki  importowane od 10 do 15 dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu Germanista.eu informuje o tym Zamawiającego przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Książki dostępne „od ręki” wysyłane są w ciągu 24 godzin.

5. Zaliczka
W przypadku nietypowych tytułów importowanych Germanista.eu zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia po uprzednim  wniesieniu zaliczki w wysokości ok. 30%  przewidywanej wartości zamówienia. Zaliczka stanowi zabezpieczenie Germanisty.eu na wypadek niewykupienia  przez Zamawiającego zamówionej książki.
Zaliczka dokonywana jest przelewem na konto firmy Kompania Net Book w mBanku, nr konta: 92 1140 2004 0000 3602 4601 6603
Zaliczka nie jest konieczna w przypadku tytułów popularnych.
O konieczności wniesienia zaliczki klient zostanie poinformowany przez nas telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od Germanisty.eu cała kwota zaliczki zostanie niezwłocznie zwrócona Zamawiającemu.
 
6. Anulowanie zamówienia
Zamawiający może anulować zamówienie bez utraty zaliczki w następujących przypadkach:
- Jeśli z winy Germanisty.eu przekroczony został termin realizacji zamówienia
- Jeśli książki nie zostały jeszcze przez wydawcę wysłane do Polski
Anulowanie zamówienia powinno nastąpić w formie pisemnej.
Germanista.eu może anulować zamówienie, jeśli z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie go zrealizować (np. nakład książki jest wyczerpany).
W takim wypadku Germanista.eu niezwłocznie informuje Zamawiającego o tym fakcie oraz zwróci wszelkie wpłacone zadatki.

7. Wysyłka książek oraz warunki płatności

Germanista.eu powiadamia niezwłocznie Zamawiającego o nadejściu zamówionych publikacji (telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną).
Zamówione książki wysyłamy na wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Zryczałtowany koszt wysyłki to:
- przy przedpłacie na konto Kompania Net Book
9,00 zł dla zamówień o wartości do 200,00 zł
0,00 zł dla zamówień powyżej 200,00 zł
Przy zamówieniach o wartości powyżej 200,00 zł, koszt przesyłki do klienta pokrywa Germanista.eu
- przy wysyłce za pobraniem doliczamy dodatkowo ryczałtową opłatę za pobranie w wysokości 7,00 zł.(Cały koszt przesyłki za pobraniem wynosi 9 zl + 7 zł = 16,- zł)
Do przesyłki dla instytucji dołączona zostaje faktura VAT. Do przesyłek prywatnych dołączony zostaje paragon fiskalny. Na życzenie klienta mozmy wystawić fakture imienną.8. Reklamacje

Reklamacje winny być składane w formie pisemnej.
Germanista.eu wymienia książki na nowe lub zwraca pieniądze, gdy:
a. występuje wada towaru, jak np. brak stron, niezadrukowane strony, źle zadrukowane strony, odwrócony druk i podobne (nie dotyczy błędów, które są wymienione w erracie).
b. towar otrzymany przez klienta jest niezgodny z opisem i niezgodność ta jest dla klienta niekorzystna. (np. klient otrzymał książkę w miękkiej oprawie zamiast w zamówionej twardej, otrzymał starsze lub gorsze wydanie książki, inne niż w zamówieniu).
c. nastąpiło mechaniczne uszkodzenie przesyłki i spisany został protokół, potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika Poczty Polskiej.

9. Zwroty
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z zakupionego produktu , bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrotom podlegają jedynie produkty nie noszące śladów używania, kopiowania ani w żaden sposób nie zniszczone. Zwracane produkty muszą być kompletne.  Płyty CD i płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).

W przypadku wątpliwości  prosimy o kontakt
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Niniejszy REGULAMIN stanowi integralną część zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

 


Przejdź do strony głównej

Szukaj produktu

Wydawnictwa

Polecamy

Oprogramowanie sklepu shopgold.pl